Lốc 5 sim 900k , nhận chốt , lẻ 200k/s .
016.97.494444
0165.963.4444
0166.427.4444
0169.721.4444
0169.301.4444


Mới vào nghê mong ae add yahoo để em được nhận nhiều spam : Yahoo : haiphongmylove91