sim nguyên kít để mãi mãi
call chốt 0989.486.686
call chốt 0962.56.4444
5em = 350k0972.902.539
096.5445.039
0965.822.039
0963.79.83.52
0962.19.11.39