MS1: Chuối gấm lai 50 9lạng5, chân vàng, mỏ vàng, mắt trắng, vẩy đẹp, hậu độ tốt, win 1x hôm 12/7 ( Bờ ngựa An Lạc ). Nay có việc phải cho em nó ra đi. Giá 1.200.000, AE nào thấy hợp nhãn thì alo cho mình, mình sẽ giao gà đến tận nơi và sổ tới phút 90 cho AE.
MS2: Chuối trắng, không lai, cao như con cò, zin từng cộng lông. 1kg050, hình như 1kg3 gà khoảng 9, 10 tháng, vi vẩy đẹp, mặt gà nồi, mắt trắng, rất sung, sổ xẹt ok. Lông ống còn ra thêm một chút, AE về huấn luyện theo ý mỗi người. Giá 500.000
http://s1211.photobucket.com/user/ka...tml?sort=3&o=8
http://s1211.photobucket.com/user/ka...tml?sort=3&o=7
http://s1211.photobucket.com/user/ka...tml?sort=3&o=9
Liên hệ 0128.5641.222 gặp Trung. Gà hiện tại đang ở Bình Chánh, AE có nhu cầu cứ alo.