Giá Đã Chuẩn Kết Thì Liên Hệ:

Lô1 Cam Kết 300k/Tháng Trong 18 Tháng.
Hưởng 700 Phút Gọi Nội Mạng Mỗi Tháng.
Phí Đấu Sim 1.5tr/Sim. Bao Vào Tên Chính Chủ Toàn Quốc.

0962.190.190 2tr
0963.483.483
0966.834.834
0966.384.384
0962.507.507
0966.253.253
0969.710.710
0962.721.721
0968.726.726
0968.794.794
0962.150.150
0963.950.950
0969.613.613
0968.295.295
0968.462.462


Lô2 Cam Kết 100k/Tháng Trong 18 Tháng.
Hưởng 700 Phút Gọi Nội Mạng Mỗi Tháng.
Phí Đấu Sim 1.1tr/Sim. Bao Vào Tên Chính Chủ Toàn Quốc.

0965.75.59.59
0965.53.83.83
0965.70.55.11
0965.70.88.44
0965.70.88.55
0965.70.88.66
1.3tr
0965.70.88.77
0965.72.27.27
0965.72.10.10
0965.75.53.53
0965.75.52.52
0965.75.51.51
0969.75.00.55

Liên Hệ 24/24:
09.6688.1078 - 09.24h.168.179
PS: * Liên Hệ Trước 11h Sáng Thì Để Lại Sms.
* Liên Hệ Sau 11h Trưa Thì Call or Sms.