Chân dung em nó :
097.669.6689
097.669.6689 = 1,8tr


( dãy số chỉ có 6789 - em của 097.669.6789 )
call : 0975.186.186