sim nguyên kíp để mãi mãi nha các bác

096.5555.366 = 1,8tr

09647 18668 = 2tr

096 79 4 1368 = 1,6tr

0972 60 8868 = 1,5t

0967 4 8 1989 = 1,2tr

0967 02 1998 = 1tr

up - up - up