09.365.4.6868


Đã kíck giữ sim , Giao dịch trực tiếp tại Mobifone

Giá em nó ra đi 10.000.000 (Tiếp cả thợ lẫn khách)

Call & SMS : 016.88.161616

Ch
úc anh em mua may bán đắt
:P