Tình hình là e có 1 e sim ngày sinh cho các bác sn 83 nhân dip sinh nhật lần thứ 30 sắp đến!
số 30 là số đẹp nên có call là có fix! )

0975.31.07.83 (31/07/1983)
e nó còn có cái hay là:
097531.07.83 (ko thât.phát tài)