tất cả sim nguyên kít đăng ký chính chủ cho người mua
hình thức gao dịch:
+bạn nào ở gần: giao dịch trực tiếp
+bạn nào ở xa: nhờ người thân,quen giao dịch ộ hoặc giao dịch bằng hình thức thanh toán trực tiếp.
địa chỉ:bến xe phùng-đan phượng-hà nội
call or sms:0964.08.8686-0947.04.8666
-096.33133.96
chi tiết:http://SimPhung.vn
-hot ns vip:
096.33133.86.....................2500k
096.33133.68.....................2500k
096.33133.81………………….1700k
096.33133.82………………….1700k
096.33133.83…………………đã bán
096.33133.84………………….1700k
096.33133.85………………….1700k
096.33133.89………………….1700k
096.33133.90………………….1700k
096.33133.91………………….1700k
096.33133.92………………….1700k
096.33133.93………………….đã bán
096.33133.94………………….1700k
096.33133.95………………….1700k
0.96.33133.97…………………1800k
0.96.33133.98…………………2300k
0962.422.444..................1250k
0962.455.444..................1250k
0962.475.444..................750k
0963.075.444..................750k
0962.257.444..................750k
0972.512.444..................750k
0962.259.444..................750k
0962.460.444..................750k
0962.481.444..................750k
09.6607.6686.................2200k
0962.661.866.................1600k
0964.623.668.................1250k
0964.201.866.................1250k
0962.99.1568.................đã bán
0942.33.1568.................1600k
0975.77.0246................đã bán
0967.62.9899.................1250k
0964.83.9899.................1350k
0964.65.9989.................1250k
0967.23.9929..................850k
0979.400.368..................750k
0964.866.588.................850k
0964.663.566..................850k
096.6262.338………..........đã bán
096.6226.838…................850k
096.5599.828...................850k
096.5599.858...................850k
096.5599.626...................800k
096.5599.636...................850k
09662.29662………...........750k
0966.33.23.66……............750k
09.66.33.22.63……..…......750k
0967.00.5552..................750k
09675.666.95.................650k
0963.75.2005...................850k
096.885.2009...................850k
0969.113.588...................750k
09656.04.799..................650k
09656.24.188...................550k
0986.541.799...................550k
0974.3.4.5.100.................750k
0963.313.898…………….....750k
0963.313.889…………..……750k
0963.313.882………………..750k
0963.313.881………………..750k
0963.313.833………………..750k
0963.313.933…………..……750k
0963.313.929…………..……750k
0963.313.911………………..750k
0963.313.558………………..750k
0963.313.955………………..750k
0963.313.909………………..750k
0963.313.922………………..750k
0963.313.822………………..750k
0963.313.808………………..750k
0963.313.811………………..750k
0963.313.848…………….….750k
0963.313.959………………..750k
0963.313.884…………….….750k
0963.313.880………………..750k
0963.313.878…………….….750k
0963.313.855………………..750k
0963.313.766…………….….650k
0963.313.466…………….….650k
0963.313.494…………….….650k
0963.313.464…………….….650k
0963.313.559………………..650k
0963.313.844……………..…550k
0963.313.877…………..…...550k
0963.313.557………………..500k
0963.313.525………………..550k
0963.313.522………………..550k
0963.313.505………………..550k
0963.313.944………………..550k
0963.313.511………………..550k
0963.313.552………………..550k
0963.313.551………………..550k
0963.313.550………………..550k
0963.30.6776…………………750k
096.331.3553…………………750k
096.331.3443…………..…….750k
096.331.3773……………..….750k
096.330.6766………………...650k
096.331.3733…………………650k
096.331.3533…………………650k
0963.313.913………………...đã bán
0963.313.513………………...đã bán
0963.306.906…………………đã bán
0963.306.806…………………đã bán
-3x:
0963.31.37.31…….....….…850k
0963.31.38.31………......…850k
0963.31.39.31…….….....…850k
0963.31.34.31…….….....…850k
0963.31.35.37…….…….....850k
0963.31.39.36….……….....750k
0963.31.39.38….……….....750k
0963.31.38.36……….….....750k
0963.31.38.35…..……....…750k
0963.31.38.32……..…....…750k
0963.31.39.30………......…650k
0963.31.39.35…………......650k
0963.31.39.32………..…....650k
0963.31.34.39…..………....650k
0963.31.34.36…….….…....650k
0963.31.34.35……….….....650k
0963.31.38.30…..………....650k
0963.31.35.32……..…....…650k
0963.31.35.34…..……....…650k
0963.31.37.32…………...…650k
0963.31.37.34……..…....…650k
0963.31.37.35………......…650k
0963.31.37.36…..……....…650k
0963.31.34.32….……….....650k
0963.31.39.37…………...…650k
0963.31.39.34…………...…650k
0963.31.37.30…………...…650k
0963.31.38.34…………...…650k
-11 số:
01294.555.444..............1.200k
01294.557.555……………750k
01294.558.555……………750k
01294.559.555……………750k
01294.611.555……………550k