0973.88.55.66 tình trạng sim đã kích.
ai kết call:01633211111