sim ngọc anh . đc:thượng cát , từ liêm,hà nôi.
đt:096 886 9699.0987641975
097 555 5225...............4200k
0973 606 616...............2600k
0973 999 066................1500k
0979 35 8833.................1500k
0973 99 6336..................2000k
0977 331 335..................2000k
0973 022 369..................750k
0973 023 025..................750k
0973 020 525...................750k
09 8354 8354....................1800k
0983 535 525....................1300k
0983 54 53 54...................900k
09 8535 8537.....................550k
0982 780 870.....................750k
0983 543354......................520k
0973 48 0005.....................700k
0972 318 348......................700k
09 7227 1248......................700k
0974 699 389......................700k
0973 223 445......................1200k
0973 440 566......................550k
0973 441 449......................550k
0977 333 196......................700k
0983 714417........................600k
0983 724427........................600k
0983 710017........................600k
0982 800 855.......................900k
0982 50 50 53......................900k
0977 181 185.......................600k
0982 506 536.......................600k
0976 304 043........................500k
0988 84 74 64......................900k
0978 130 170........................550k
09 6680 6690........................900k
097 3210 118........................550k
0969 84 48 84.......................1200k
09 669933 90........................600k
098 363 4664........................900k
0983 50 6269........................420k
0974 202 868.......................1200k
0963 274 868........................700k
0976 443 868........................900k
096 909 1668........................1500k
097 469 4868.........................900k
0974 36 26 86........................1250k
0969 590 568..........................1500k
0974 597 886...........................700k
0973 225 886..........................700k
0975 604 686...........................700k
097 6464 886...........................700k
0966 4848 86...........................700k
0983 902 886............................700k
096 995 4668..........................900k
0962 409 686...........................700k
0975 472 886...........................600k
0964 057 668...........................700k
097 2024 886............................600k
0962 938 368.............................1500k
0962 163 368..............................1300k
0962 609 668..............................1500k
096 395 1668...............................1200k
0962 16 3668...............................1500k
0963 923 668................................1250k
097 220 8486.................................550k
096 2848 368................................700k
0966 056 468................................500k
0974 688 986...............................1500k
096 8899 486................................1200k
096 343 368..................................1200k
0965 04 3968................................750k
0964 18 7968................................900k
0969 486 286.................................1800k
0964 63 7968..............................900k
0963 340 968..............................480k
096 47 13568.........................900k
0966 2 13468.........................900k
0972 163 586........................500k
0963 062 486........................500k
0963 341 768........................280k
0963 340 068........................280k
0962 449 468........................350k
0962 119 268..........................500k
0962 03 7768..........................280k
0963 093 586..........................500k
0963 705 286..........................350k
0963 485 586..........................500k
0964 653 586...........................450k

0975 79 00 86...........................400k
0962 437 068............................280k
0975 009 186............................350k
0972 076 268.............................420k
0972 46 7768..............................280k
0964 578 068..............................300k
0962 074 068..............................350k
0963 664 068...............................300k
0963 383 068...............................400k
0964 348 286................................400k
0973 372 286.................................420k
0963 492 186.................................420k
0962 00 7968..................................900k
0989 906 586..................................500k
0964 538 986..................................420k
0983 185 086..................................350k
0964 875 486....................................320k
0962 511 068...................................320k
0963 591 286....................................350k
0962 581 068....................................350k
0962 216 086....................................320k
0974 608 286...................................350k
0963 404 786.................................280k
.................................................. ..
ai quan tâm liên hệ với ngọc anh nhé .
mình giao dịch ở hà nội . anh em ở tỉnh vui lòng . chuyển khoản vào tài khoản vcb . 0491 00000 8687 .chủ tk nguyễn đức thiện .mình sẽ gửi theo diện chuyển phát nhanh . hoăc vod