1 số e gà tre lai rừng và rừng lai mỹ cho ae thử bổn , gà ở bình dương , gần khu du lịch đại nam . 0924.923.722
vài e gà nọc nhà
[IMG][/IMG]
gà bán :
số 1 mỹ lai rừng 25 my 75 rừng ko có máu gà việt nha trạng 1kg giá 900k
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
số 2 tre lai rừng 8 lạng 600k
[IMG][/IMG]
e số 3 : tre lai rừng trang 1kg 1kg1 500k
[IMG][/IMG]
e số 4 : mỹ rặc 1kg4 giá 2000k
[IMG][/IMG]
e số 5 : tre lai rừng 8lạng 600k
[IMG][/IMG]
e số 6 tre lai mỹ win 4 thua 1 bán ae cản mái 350k
[IMG][/IMG]