seagate 250g seal BH tren 1 nam FPT gia 850k so luong 100 cai
seagate 250g seal BH tren 1 nam 18a giá 850k so luong 180 cai
ai can alo nhe 0935806363
hàng còn bảo hành 9 hãng check seagate, k như hàng lot đứng ra bảo hành.