hotline: 0942.013.013 & 07806.58.58.58
________lâm________

vina 09.4268.4268 = 4tr5 ( 4 mùa mãi lộc phát )

viettel a e mua lô call nha giá tốt

0967.34.6886 = 2tr5 ( lộc phát - phát lộc )
0967.997.688 = 700k ( lộc phát phát )
0967.632.789 = 900k
0964.26.1866 = 600k ( phát lộc lộc )
0968.94.1868 = 700k ( nhất phát lộc phát sn 94 chuẩn )
0967.944.866 = 700k ( phát lộc lộc )
0963.547.668 = 600k ( lộc lộc phát )
0967.52.9899 = 900k
0967.07.9899 = 900k
0967.496.486 = 400k
0967.080.368 = 550k
0967.129.368 = 300k
0967.638.768 = 300k
0965.090.886 = 550k ( đả kích )
0964.94.1268 = 400k
0967.35.6068 = 350k
096.7777.993 = 1tr
096.7777.285 = 700k
0967.78.1379 = 700k
0967.73.7997 = 600k
0967.29.7789 = 1tr
0967.826.628 = 800k ( lộc mãi phát )
0964.05.1789 = 900k ( tổng đài viettel )
0967.690.609 = 450k
0967.35.15.35 = 600k
0967.398.983 = 600k ( vinh cữu phát tài )
0967.568.538 = 450k
0967.3686.98 = 350k
0967.90.2010 = 500k
09678.51.699 = 250k
0967.608.606 = 400k
0967.909.709 = 400k
0967.98.93.92 = 450k
0967.822.898 = 450k
0967.22.8838 = 400k
0967.09.0008 = 450k
0967.6969.87 = 350k
0967.878.876 = 400k
0967.356.279 = 350k
0967.678.697 = 350k
0967.62.60.62 = 450k
09.6795.5976 = 700k
0967.435.439 = 600k
0967.277992 = 500k
0967.7686.99 = 550k
0967.06.16.36 = 600k
0967.888.396 = 500k
0967.03.05.08 = 700k
0967.63.69.63 = 600k
0967.999.238 = 500k
0967.335557 = 500k
0967.24.42.24 = 800k
0967.095557 = 500k
0967.30.8988 = 550k
09678.12579 = 400k
0967.379.369 = 600k

tất cả sim trên nguyên kích chỉ có một em đã kích