Tình hình là nâng cấp Ram cho con laptop của mình nên bán thanh DDR2 1GB, Bus 667 Samsung, Ram tháo từ laptop của mình ra nên anh em yên tâm sử dụng. Giá 150k