**Thêm câu này cho độc quyền :
Hàng mua test tại chỗ - ko cần bao test!

[B]Update 29/8
BẢNG GIÁ THU
View Here!
Download bảng giá!!
Main Asus,Gygabyte G31 BH > 1 năm thu 500k/< 1 năm,>6 tháng thu 450k
Main Asus,Gygabyte G41 BH > 1 năm thu 580k/< 1 năm,>6 tháng thu 530k
Main Asus,Gygabyte G41 DDR3 > 1 năm thu 700k/< 1 năm,>6 tháng thu 650k
Main Asus,Gygabyte H61 > 1 năm thu 950k/< 1 năm thu 850k


Vga Asus/Gygabyte 9400GT/9500GT 1GB/128bit >1 năm thu 650k/750k
Vga Asus/Gygabyte HD4650/HD4670 1GB/512mb/128bit > 1 năm thu 650k/750k
VGA Asus/Gygabyte GT220/GT430 1GB/128bit/DDR3 > 1 năm thu 850k/950k/con

Celeron D430 1.8Ghz / 512 / 800 thâu: 350K / con (chíp đẹp)
Celeron E3400 thâu: 500K / con (chíp đẹp)
Duo Core E2140/E2160/E2180/E2200 thu 400k/450k/500k/580k
Duo Core E5200 2.5g/800/2MK thu 750k/ con
Duo Core E5300 2.6g/800/2MK thu 800k/ con
Duo Core E5400 2.5g/800/2MK thu 850k/ con
Duo Core E5500 2.5g/800/2MK thu 900k/ con
Duo Core E5700 2.5g/800/2MK thu 1000k/ con
Duo Core E6300 2.8g/1066/2MK thu 850k/con
Duo Core E6500 2.93g/1066/2MK thu 950k/con
Duo Core E6600 3.06g/1066/2MK thu 1000k/con
Duo 2 core E6300 1.83ghz/1066/2MK thu 770k/con
Duo 2 core E6320 1.83ghz/1066/4MK thu 800k/con
Dou 2 core E6400 2.13ghz/1066/2MK thu 830k/con
Dou 2 core E6420 2.13ghz/1066/4MK thu 850k/con
Core 2 Dual E6550 2.33g/1333/4MK thu 950k/con
Core 2 Dual E6600 2.4g/1333/4MK thu 1000k/con
Core 2 Dual E6750 2.66g/1333/4MK thu 1050k/con
Core 2 Dual E7200 2.53g/1066/3MK thu 1000k/con
Core 2 Dual E7300 2.66g/1066/3MK thu 1050k/con
Core 2 Dual E7400 2.83g/1066/3MK thu 1100k/con
Core 2 duo E7500 2.93Ghz/1066/3MK thu 1300K / con (chíp đẹp)
Core 2 Dual E8200 2.66g/1333/6MK thu 1200k/con
Core 2 Dual E8300 2.83g/1333/6MK thu 1250k/con
Core 2 Dual E8400 3.00g/1333/6MK thu 1300k/con
Core 2 Quad Q6600 2.4g/1066/8MK thu 1400k/con
Core i3 2100 giá 1900k/c
Core i3 2120 giá 2000k/c
>>>>>Tất cả các chip ko dập và mẻ góc

Ram Kingmax 1GB/800 BH trên dưới 1 năm thu 150k
Ram Kingmax 2GB/800 BH >< 1 năm thu 300k/350k
Ram đủ loại 1GB hết BH thu 120k
Ram đủ loại 2GB hết BH thu 250k

Ngoài ra thu mua ổ cứng seagate, Samsung giá cao

****Seagate****
HDD seagate 80g sata còn bh trên 1 năm thu:650k/ổ
HDD seagate 80g sata còn bh