LH 0903802502 Hoàng.có thể SMS được giá mình sẽ alo lại.
SSD 64gb Kingston vừa hết BH : 1000k
SSD 40gb Intel hết BH : 800k
PCI to Sata Dtech : 150k còn BH 3 tháng
Các loại cáp HDMI 10m : 300k và 1m8 : 120k
Các loại cáp Sata còn trong bịch.