đang cần bán nhanh 105 sim 096 và 10 sim 098 học sinh rác nguyên kít giá 28 ạ! kết call em làm việc luôn ạ!
rác này chất lượng cao nhé các bác có đuôi 78997, 669,887,389,398,3233,112151,929,2838,766,226252,33 8805....và rất nhiều cặp gánh ạ! múc trong chiều nay luôn đi ạ!