Hiện nay mình cần bán 2 cái lồng lửa như sau :
1 : Lồng Hà Nội 80 nan chạm lân rồng.
1 : Lồng Huế 84 nan chạm lũng hoa trúc.
giá : Lồng Hà Nội 900k,Lồng Huế 1t (fix nhẹ cho anh em nhiệt tình) - Lưu ý lồng Huế bị bể nhẹ bên góc 1 chân,nhưng vẫn xài tốt.lồng Hà Nội thì vẫn tốt
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : 0908567309 (Sơn)