Tình hình là mình mới về được 2 cây
iphone 5 lock 16gb sprint white
và iphone 5 lock 16gb negro black
Tình trạng máy: Nguyên seal chưa acitve, khỏi lăn tăn hen.


Giá đi ra: 11600k (bao gồm sim ghép + fix lỗi bằng cách mua code đối với sprint chứ không phải fix tay nhe)
Add 19N/1 Nguyễn Hữu Cảnh F19 Quận Bình Thạnh
SĐT 0908.567.003 Tuấn