- Ai may mắn lụm được số trùng ngày SN nè.

- Đầu số cổ 0903 may mắn (sđã lâu ko sử dụng)

- Giá 1,5 triệu (có gọi là fix)

- Liên hệ số đó lun nhé!