tình hình mình cần bán ipad1 16g 3g máy đẹp khoảng 98% leng keng xà beng nha các chức năng hoàn hảo 3g wifi ầm ầm:80::80::80:
anh em nào xài ipad1 2 3 thì biết ipad 1 bắt sóng manh hơn mấy cây kia do thiết em nó vậy.em nó mình đã đi cài chức năng nghe gọi điện thoai nhắn tin ầm ầm hết 400k nha. anh em về xài như iphone vậy:20_003::20_003:
giá em nó ra đi là:51_002::51_002::51_002::51_002:

ipad1 64g 3g đẹp 99% = 5tr 3


Anh em nào muốn giao lưu ipad hay samsung .axus hay máy tính bảng khác thì alo mình luôn nha.


************************************************

tình hình mình cần bán ipad1 64g 3g máy đẹp khoảng 98% leng keng xà beng nha các chức năng hoàn hảo 3g wifi ầm ầm:80::80::80:

anh em nào xài ipad1 2 3 thì biết ipad 1 bắt sóng manh hơn mấy cây kia do thiết em nó vậy.em nó mình đã đi cài chức năng nghe gọi điện thoai nhắn tin ầm ầm hết 400k nha. anh em về xài như iphone vậy:20_003::20_003:

giá em nó ra đi là:51_002::51_002::51_002::51_002:

ipad1 64g 3g đẹp 99% = 5tr9
Anh em nào muốn giao lưu ipad hay samsung .axus hay máy tính bảng khác thì alo mình luôn nhaadd 1376 đường 3 tháng 2 < sáng>
125 đường 25 khu tên lữa < trưa chiều tối >

dtdd 0937545427