sim nguyên kít

096.468.2789
0964.182.789
0964.996.567
0964.600.345

4em = 1tr650
no fixxx
call

0962564444