1 cặp fix :

098.999.2005
096.999.1978


fix giá chỉ nhận chốt 2000k (2sim) ==> không mặc cả