Mèo đẻ nên em phải bán để trang trải sữa cho bầy mèo

chỉ bán 1 con để các bé kia lớn lên khỏi uống sữa
Giá : 50 k
Phone : 01688181263
Địa chỉ : 5 Ấp 5 Xã Long Trung Huyện Cai Lậy Tỉnh Tiền Giang