PHUC MỚI LÊN 1 EM 2KG GÀ DÁ TIÊN NHA AE GÀ LAI KIN CHÂN XANH MẮT VÀNG THAO DÁ DON RẤT LON GÀ ZIN 100% DÁ KO BỎ BẤT CỨ MIỆNG LONG NÀO AE THICH CỨ BẮT GÀ 2.5KG QUA XỔ BINH THUONG GIÁ EM NÓ RA DI LÀ 800K
AE NAO THICH MÌNH FIX XANG CHO D/C 1107/32 PHAM THẾ HIỂN Q8 SDT 01639073847 PHÚC NHA THANKS