09 6789 7007
7007 : Thất Ko Ko Thất
Với đầu số siê
u VIP 6789
giá : 3500k
Liên Hệ : 09221.09221
sim098.com
Siml0so@yahoo.com
Giao sim tận nhà trên toàn quốc
Sim mới - nguyên kít 100%