Lens canon pancake 40mm f2.8 còn bảo hành,không mốc hay rễ tre gì hết,mới 97% Giá 3 triệu
Lens canon 55-250 f3.5 không rễ tre,mốc còn mới 95% giá 2 triệu 5
Buôn bán giao dịch tại nhà LH 01203578788 Huân(26T)