CH ƯƠ NG TRÌNH CAO Đ ẲNG - Đ ẠI H ỌC QU ẢN LÝ DU L ỊCH VÀ KHÁCH S ẠN
H ỌC VI ỆN QU ẢN LÝ NANYANG-SINGAPORE
H ọc vi ện Qu ản lý Nanyang-Singapore liên k ết v ới Tr ường Cao đ ẳng Phú Châu và Tr ường
Đ ại h ọc Kinh t ế Qu ốc Dân, tuy ển sinh và đào t ạo giai đo ạn I t ại Đ ại h ọc Kinh t ế Qu ốc Dân
(Ti ết ki ệm 50% chi phí so v ới du h ọc toàn ph ần ở Singapore . )
I. GI ỚI THI ỆU V Ề CH ƯƠ NG TRÌNH
Với sứ mạng là một ngành “Công nghiệp không khói”, ngành kinh tế Du lịch và Khách sạn của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng có vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế, đóng góp vào GDP cho đất nước và tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người lao động. Từ sau khi đổi mới kinh tế, hoạt động dịch vụ Du lịch và kinh doanh Khách sạn của Việt Nam không ngừng tăng về lượng và về chất, năm sau tăng hơn năm trước về các chỉ tiêu lượng khách Du lịch, số ngày nghỉ bình quân tại Việt Nam, tổng doanh thu. Ví dụ như, theo theo báo cáo tổng kết du lịch Việt Nam 2011 ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Tổng cục Du lịch, ngành du lịch đã thu hút 6 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 30 triệu lượt khách nội địa, thu nhập từ du lịch đạt 130 ngàn tỉ đồng với tỉ lệ tăng trưởng tương ứng so với năm 2010 là 19%, 7,14% và 30% đã tạo ra một dấu ấn mới sau khi đã tăng 35% lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2010.
Nhằm đáp ứng các yêu cầu về nguồn nhân lực cho quản lý kinh doanh du lịch và khách sạn Quốc tế, Việt Nam đã không ngừng phát triển các loại hình, cấp trình độ đào tạo về Quản trị Du lịch và Khách sạn. Tuy nhiên, cho đến này nguồn nhân lực cho ngành kinh tế dịch vụ Du lịch và Quản lý Khách sạn của Việt Nam còn rất thiếu và yếu. Nhằm góp chung phần nhỏ bé tăng cường nguồn nhân lực với trình độ và đẳng cấp Quốc tế cho ngành, Trường Cao đẳng NghềPhú Châu (PCC) với sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền đã liên kết với Học viện Quản lý Nanyang- Singapore (NIM) đào tạo theo Chương trình du học Cao đẳng QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ bán thời gian của NIM gồm 2 giai đoạn (giai đoạn 1: học tại Việt Nam; giai đoạn 2 : học và thực tập tại Singapore ). Trường Đại học Kinh tế quốc dân hợp tác với PCC tổ chức tuyển sinh và tổ chức đào tạo giai đoạn 1 tại Việt Nam. Chương trình hp tác cam kết và đng hành cùng vi sinh viên không ch giai đon hc ti Vit Nam mà c giai đon 2 hc ti Singapore cũng như gii thiu vic làm sau khi sinh viên ra trường.
II. GIỚI THIỆU VỀ HỌC VIỆN QUẢN LÝ NANYANG (NIM )
Thành lập năm 2001, Học viện Quản lý NANYANG cam kết cung cấp chương trình giảng dạy và học tập nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức và năng lực của sinh viên trong môi trường Quốc tế. Chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường luôn được khẳng định bằng nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý như EDUTRUST 4 năm (rất ít Trường ởSingapoređược cấp Chứng chỉ EDUTRUST 4 năm), ISO 9001:2000. Trong những năm gần đây, NIM cũng luôn được đánh giá là một trong TOP 10 trường được yêu thích nhất Singapore.
III. L I ÍCH C A CH ƯƠ NG TRÌNH
- Được hỗ trợ tận tình của cán bộ chương trình như tư vấn, hoàn thành thủ tục nhập học các thủ tục tại Việt Nam và tại Singapore ( hộ chiếu, visa, vé máy bay, đăng ký học…)
- Tài chính hấp dẫn so với các chương trình khác, tiết kiệm được từ 40%-50% học phí so với du học 100% thời gian tại Singapore. Được tạo điều kiện thực tập và hưởng lương nhằm nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm.
- Kiến thức và kinh nghiệm quốc tế về quản lý khách sạn và du lịch quốc tế của Singapore.
- Bằng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế có thể liên thông học tập trình độ cao hơn tại Singapore vàmột sốnước khác.
- Cơ hội việc làm tại Singapore và tại Việt Nam cho các khách sạn, công ty du lịch, và các doanh nghiệp khác
IV. K T C U CH ƯƠ NG TRÌNH: g m các giai đo n nh ư sau:
Giai đo n 1 : H ọ c t ạ i Vi ệ t Nam: Căn c ứ vào k ế t qu ả bài test ti ế ng Anh đ ầ u vào, th ờ i gian h ọ c nh ưsau:
· Khóa h c 6-9 tháng :ti ế ng Anh và 04 môn chuyên ngành.
Giai đo n 2 : H ọ c t ạ i Singapore, g ồ m có:
- H ọ c 3 tháng lý thuy ế t
- Môn h ọ c: 04 môn chuyên ngành
Th ờ i gian h ọ c: 03 tháng.
Giai đo n 3: Th c t p h ưở ng l ươ ng (6-8 tháng) t i Singapore . Sinh viên đ ượ c th ự c t ậ p t ạ i
các khách s ạ n 4*, 5* ở Singapore nh ư Hilton, Mandarin Oritental, Fullerton hay các khu resort
n ổ i ti ế ng nh ư Marina Bay Sand, hay Sentosa v ớ i m ứ c thu nh ậ p t ừ 800-1.200 SGD/tháng.
K ế t thúc giai đo n th c t p hc viên nh n B ng Cao Đ ng Qu n lý Khách s n và Du l ch c a H c vi n Qu n lý Nanyang – Singapore. Sinh viên có c ơ h i làm vi c t i Singapore v i thu nh p cao ho c v nướ c đượ c gi i thi u làm vi c t i các khách s n t 3-5 sao t i Hà n i hoăc m t s khu Resort .
Giai đo n h c chuy n ti ế p lên đ i h c 15 tháng t ạ i Singapore ho ặ c Úc - Nh ậ n b ằ ng C ử nhân Qu ả n lý Du l ị ch & Khách s ạ n c ủ a Đ Ạ I H Ọ C BALLARAT – ÚC
V.H C PHÍ
Giai đo n 1 : H ọ c t ạ i Tr ườ ng Đ ạ i h ọ c Kinh T ế Qu ố c Dân:
Đ ơ n v ị: VNĐ
TI NG ANH DU L CH-KHÁCH S N CĐTH QU N TR DU L CH-KHÁCH S N
STT Di ễn gi ải S ố ti ền STT Di ễn gi ải S ố ti ền
1 Phí đăng ký 300,000 1 Phí đăng ký 300,000
2 Học phí 10,500,000 2 Học phí 42,500,000
3 Sách và tài liệu học tập 600,000 3 Sách và tài liệu học tập 1,000,000
4 Phí hành chính 100,000 4 Phí hành chính 1,200,000
5 T ổng c ộng 11,500,000 5 T ổng c ộng 45,000,000
Giai đoạn 2 :Học tại Singapore: 7.157 SGD (*) (tương đương 5.534 USD) bao gồm cả 7% thuế theo quy định của chính phủSingapore.
Ghi chú: (*) 7.157 SGD: Bao g ồm h ọc phí 5.200 SGD và các chi phí khác: B ảo hi ểm, sách và tài li ệu, đ ồng ph ục, phí làm Th ẻ sinh viên, phí làm visa….
Đ ịa đi ểm h ọc : Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân - Phòng 200, Nhà 12, Đường Trần Đại Nghĩa – Hà Nội.
Đi u ki n h c : Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông
Khai gi ảng liên t ục t ừ tháng 8 đ ến tháng 12 h ằng năm.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN QUẢN LÝ QUỐC TẾ WIN VIỆT NAM
Tòa nhà 135 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Đống Đa - Hà Nội
M: 0975.451.530.
E: winvietnam.minhthuy@gmail.com
W: www.winvietnam.vn.