Bán 5 trống tơ tân châu:
số 1: gà khoảng 3.5 tháng khét trích đỏ , chân trắng, size trung bình , giá 500K

số 2: gà khoảng 3 tháng, khét chuối, mồng dâu, size mini, giá 450Ksố 3: gà khoảng 3.5 tháng, khét sữa, chân trắng, mồng dâu, size to, lông hình khá đẹp, giá 500K (do hình chụp cách nay đã 10 ngày)số 4: khét vàng, gà khoảng 3.5 tháng, mồng trích, size to, đuôi mã đang phát triển mạnh, giá 500K

số 5: gà khoảng 3.5 tháng, khét đỏ, mồng dâu, size to, lông hình đang phát triển mạnh, giá 450K

Liên hệ anh Thống - Tây Ninh 0917175257. Nếu mua hết 5 con bao phí ship gà trên toàn quốc.