Cân thanh ly 4 em chao mao hue chim to con dai don chim khong tat loi ke them 1 em choe than chim rung 2 mua chim khong tat loi ae nao can xin LH 0979718696 minh ten TAI minh ơ Đông Nai