Bán

0939.04.9999 = 53tr
01292.79.9999 = 25tr
0944.29.8668 = 6tr
09.09.19.1986 = 23tr
0948.56.0000 = 6.5tr
096.248.3333 = 15tr
096.858.3399 = 2.5tr
096.352.7799 = 2.5tr
094.793.3979 = 6.5tr
09.4647.1188 = 2.5tr
09.4647.1166 = 2tr
09.2828.8998 = 6.8tr
0928.288.928 = 550k
09.2828.8808 = 1.9tr
09.2828.8008 = 1.5tr
0928.288.444 = 800k
09.2828.8080 = 2.5tr
09.2828.8181 = 2.5tr
09.2828.8844 = 1.2tr
0928.288.188 = 2.5tr
09.2828.8282 = 9tr
0928.288.298 = 1.9tr
09.2828.8887 = 2.5tr
09.2828.8881 = 2.5tr
09.2828.8228 = 9tr
09.2828.8878 = 1.8tr
09.282888.97 = 800k
0928.288.277 = 900k
09.2828.8778 = 2.5tr
0928.288.000 = 1.5tr
09.2828.8884 = 2.5tr
0928.288.499 = 500k
0928.2888.69 = 600k
0928.288.567 = 600k
0928.288.299 = 4.5tr
0928.288.168 = 1.5tr
09.282.00.999 = 3.9tr
09.2828.8558 = 2.5tr
0928.288.368 = 1.5tr
09.2828.8880 = 2.5tr
0928.288.169 = 600k
0928.288.345 = 600k
0928.288.468 = 1.5tr
09.2828.8338 = 2.5tr
09.2828.8118 = 2.5tr
09.2828.8898 = 5.5tr
09.282888.79 = 900k
09.282.00.888 = 3.9tr
09.2828.8484 = 2.5tr
09.2828.8383 = 3.5tr
0928.288.088 = 1.5tr
0928.288.568 = 1.5tr
09.2828.8848 = 1.5tr
0928.288.555 = 1.8tr
0.9292.20092 = 800k
0.9292.19992 = 900k
0.9292.19995 = 900k
01.202.66.4444 = 1.5tr
01.202.59.0000 = 700k
01.202.66.0000 = 1.6tr
01.20802.1111 = 1.2tr
01.202.66.1111 = 1.6tr
0125618.2222 = 1.4tr
0125619.2222 = 1.4tr
01256.39.2222 = 1.4tr
012.3637.2222 = 1.5tr
012.5615.3333 = 1.6tr
012.3615.3333 = 1.6tr
012.1515.1415 = 1.5tr


Tất cả sim trên là của tôi, chính chủ không qua trung gian hay cò mồi, mua bán vào tên khách cẩn thận.
Mua sim call