Bán chung cư Viglacera, Thăng Long Number One

Tòa A: 12 căn/sàn Căn 1,7- 143.54m2, 3 ngủ, căn góc Căn 2,6 - *87.34m2, 2 ngủ Căn 3,5,9,11 - 116.94m2, 3 ngủ Căn 4,10 - 111.9m2, 3 ngủ Căn 8,12 - 161.9m2, 4 ngủ - căn góc *Tòa B: 17 căn/sàn Căn 1- *173.8m2, 4 ngủ, căn góc Căn 2 - 169m2, 4 ngủ Căn 3,15 - 111.9m2, 3 ngủ Căn 4,14, 16 - 116.9m2, 3 ngủ Căn số 5,10 - 108.8m2, 3 ngủ Căn số* 6 - *91m.14m2, 2 ngủ Căn số 7,8 - *130.8m2, 3 ngủ, căn góc Căn số 9 - 95m2, 3 ngủ Căn số 11 - *138m2, 4 ngủ Căn số 12 - 119.3 m2, 3 ngủ Căn số 13 - *136m2, 4 ngủ Căn số 17 - *161.9m2, 4 ngủ Giá từ 26tr/m đến 30tr/m bao gồm cả VAT và suất để ô tô vĩnh viễn Liên hệ ban quản lý dự án:A NGHIÊM:0976 928 333 *