cần bán 12 con cpu D430
1.8 GHz, 512Kb L2 Cache, Socket 775, 800MHz


giá 500k/1 con
bh 1 tháng tai cửa hàng