Dự án chung cư sails tower - Chung cư sails tower Hà Đông











Căn hộ: 05, 13. Diện tích: 46.47m2

HOTLINE: 0946.752.247






Căn hộ: 06, 12. Diện tích: 48.52m2






Căn hộ: 07, 11. Diện tích: 61.37m2






Căn hộ: 08, 10. Diện tích: 61.37m2




Căn hộ: 09. Diện tích: 63.18m2








Căn hộ: 03, 15. Diện tích: 69.8m2













Vui lòng liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ về căn hộ sails tower:



Phụ Trách Dự Án: 0946.752.247

Dự án chung cư sails tower