Ai có up hàng cho em với. Cần mua gấp ( báo giá giúp lun ạ )