PHUC MÓI VỀ BT BẮT 3 EM CAY DANG CHO AE DÂY MS1 GÀ DIEU CHAN XANH 6L5 8 THÁNG GÀ NHUNG RẤT LÌ LUOM EM NÀY NEU DA KHOANG 8LANG BAO AE XỔ XET GIÁ EM NÓ 350K
MS2 GÀ DIEU VANG CHÂN TRẮNG 1.1KG GÀ DEP CUC KI 9 THANG GÀ AE VỀ NUOI KHOANG 0.5 THANG DÁ OK GIÁ EM NÓ 8OOK


MS3 EM NÀY LÀ GÀ LAI 50% GÀ NUOI SAN XỔ DÁ CUC KI HAY NAP LÙA TỐC DỘ DÁ LÔNG DỮ EM NÓ 1.05KG AE VỀ CÓ THỂ NUOI VÀI NGÀY RỒI DÁ HAY NẾU THÍCH CỨ BẮT GÀ QUA XỔ GIÁ EM NÓ LÀ 1.5TRIEU
AE CÓ NHU CẦU THÌ CALL 01639073847 PHÚC HAY Đ/C 1107/32 PHAM THẾ HIỂN Q8 NO SMSNHA
THANKS