Đăng giá chuẩn cho anh em thợ.
A/e thông cảm không mặc cả nhé!

0967.03.2882
NK-Giá: 250k

0967.202.696
NK-Giá: 250k

0967.532.535
NK-Giá: 250k

0967.475.485
NK-Giá: 250k

0967.24.6336
NK-Giá: 250k

0967.133.889
NK-Giá: 250k

0967.61.1931
NK-Giá: 200k

0967.19.89.49
NK-Giá: 250k

096.76.67.585
NK-Giá: 250k

0967.145.514
NK-Giá: 250k

0967.06.16.86
NK-Giá: 500k

0967.49.1988
NK-Giá: 650k


Lưu ý:
-Xin vui lòng LḤ Mr Long
0944.345.777.
-Tất cả đều là sim trả trước mới 100%.