Chuyên bán album các loại - khung tranh kiểu cao cấp. Địa chỉ 246 Hồ Văn Huê P9 Quận Phú Nhuận. Hoặc xem tại
http://www.facebook.com/TiemChupHinhCnb
DT : 0938604144
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]