can nang: 1k5 con to hinh dang: mau dieu do chan vang + mo vang cao nhu con co + Tình trạng: zin tung cong long + Thành tích chua da dam - Hình ảnh: ko bit up ae thong cam dia chi tran hung dao phuong 7 q5 call 0903069750