chưa gì hết bấm nhầm đang bài luôn....gà đá nạp dạt mạnh ko cho vô gay ai có gà bằng chạng qua sổ nha ko sợ màu nào hết chĩ sợ có con gà nhà vì nó gái rát quá giá bán bỏ rùi nha ko phải gà tào lao đâu nha