Mã số 1: Quần Levi'size 32 giá 150k


Mã số 2: Quần Jean thun PT2000 size 29 giá 80k


Mã số 3: Quần Rapanui size 32 giá 80k


Mã số 4: Quần Fabrique size 30 giá 120k

Mã số 5: Quần Bronson Jean couture size 28 giá 80k

Mã số 6: Quần Essen size 35 giá 80k

Mã số 7: Quần Hot Incarnate size 29 giá 80k

Mã số 8: Quần L.E.I size 28 giá 60k

Mã số 9: Quần Istante size 28 giá 120k


Mã số 10: Quần Wrangler size 28 giá 60k


Mã số 11: Quần Denim jean Pomo size 29 giá 120k


Mã số 12: Quần 3A Original size 28 giá 80k


Mã số 13: Quần istante size 30 giá 80k


Mã số 14: Quần De Nimes size 29 giá 120k


Mã số 15: Quần Kam Clothing size 29 giá 150k


Mã số 16: Quần Guess USA size 28 giá 60k


Tất cả quần và áo trên đều là chất liệu Jean hàng nhập không phải hàng chợ nhé
Anh em cần đt mình 0917.07.01.86 or 0168.52.25.168 địa chỉ 303 Nguyễn Thị Nhỏ P.16 Q.11
Ai có ghé ngang phụ mình nha 100% mình phụ lại!thanks