092.202.3333 : 5 tr

Gía đã fix a e kết call : 0944.55.2222

call là chốt ko nhận mặc cả !