3 sim nguyên kít :

0972918686
0975918686
0962198686


Liên hệ sẽ có giá giao lưu cho a e ôm về