lộc lá. lại tìm tiếp 1 em tứ 2 đầu 10 số 3 mạng chính. có trong 10 số có thêm số 1 càng tốt ạ