không sử dụng thanh lý 2 vali kéo đem từ usa về còn 90% giá 400k 1 cái không bao ship...
1 valy 2 bánh xe kéo màu xám 70x50x20 hiệu vip club made in china
2 valy 4 bánh xe kéo màu đõ 60x40x25 hiệu marie clarie