MAKE UP ANGEL
46 NGUYỄN HUỆ - P.BẾN NGHÉ - Q1
3.8220.327 - 0906304153Các khóa học Make up Tại ANGEL:
BẰNG CẤP CỦA TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
Tất cả các khóa học điều thi cuối khóa, bạn nào chưa đạt học lại hoàn toàn Miễn Phí.
Lớp 1 : Trang điểm cá nhân cơ bản 1 Tuần ( 3 - 6 Buổi )
=> Giá 400.000- KHUYẾN MÃI HÈ 250.000
=> KHUYẾN MÃI CA
1 8H - 10h, Ca 2 13h -15h
: 120.000

Lớp 2 : Trang điểm cá nhân chuyên sâu 1 Tuần ( 3 - 6 Buổi )


=> Giá 500.000- KHUYẾN MÃI HÈ 300.000

=> KHUYẾN MÃI CA 1 8H - 10h, Ca 2 13h -15h : 150.000

Lớp 3 : Trang điểm cô dâu: từ 1 đến 2 tháng

=> Giá 5.000.000- KHUYẾN MÃI HÈ 2.500.000

=> KHUYẾN MÃI CA 1 8H - 10h, Ca 2 13h -15h