[IMG][/IMG]
Intel Pentiu4 2.6GHz…RAM 1GB_O CỨNG 80GB+máy cháy ộn định _mình dư nên bán .mình ở cầu vượt LINH XUÂN_QUẬN THỦ ĐỨC NHA.miễn sms dùm nha .số điện thoại {0907987010_nếu máy lỗi đem mình làm lai