[center][color=#ff0000][size=3][b]TRUNG TÂM VNC - DỊCH THUẬT & GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ[/b][/size][/color][/center]

[center][color=#0000ff][b]BIÊN PHIÊN DỊCH & CHUYÊN DẠY ANH VĂN NGHE NÓI-GIAO TIẾP[/b][/color][/center]

[b]ĐC1: 37/54 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, Quận 1 [/b]
[b]ĐC2: 566 Lạc Long Quân, phường 5, Quận 11 [/b][b](vui lòng liên hệ trước)[/b]
[color=#ff0000]Tel: [b](08)[/b] [b]66780914/ 38364344/ 0979 654487[/b][/color]
[color=#ff0000]Email:[/color] [email]vnctrungtam@gmail.com[/email], [email]mail@dichthuatvnc.com[/email]
[color=#ff0000]Website:[/color][color=#0000cc] [url=http://www.dichthuatvnc.com]www.dichthuatvnc.com[/url][/color]

[color=#ff0000][b]* DỊCH THUẬT (CHỨNG THỰC CỦA CTY HOẶC CÔNG CHỨNG) [/b][/color]
[color=#ff0000][b]* CHUYÊN GIẢNG DẠY CÁC KHÓA ANH VĂN LUYỆN NÓI – GIAO TIẾP/ NGỮ ÂM/ CHUYÊN VĂN PHẠM / [/b][/color]

[color=#0000ff][b]Dịch Anh – Việt VND/ trang A4/ 380 từ[/b][/color]
[color=#0000ff][b]TỔNG QUÁT, KHÔNG CHUYÊN SÂU: 50.000 - 60.000[/b][/color]
[color=#0000ff][b]KỸ THUẬT- CHUYÊN SÂU: 65.000 -70.000[/b][/color]
[color=#0000ff][b]Hồ sơ thầu: 70.000 [/b][/color]

[color=#ff0000][b]* [/b][b]DỊCH THUẬT[/b] [b]([/b][b]BIÊN PHIÊN DỊCH[/b][b]) [/b][b]– CÔNG CHỨNG VÀ CHỨNG THỰC[/b][/color]
[color=#0000ff]Dịch các loại sách báo, tài liệu kỹ thuật, dự án xây dựng, y khoa, điện, hồ sơ thầu, hợp đồng, văn bằng, bảng điểm, khai sinh, hộ khẩu, giấy tờ nhà đất, hồ sơ du học, đi nước ngoài, thư từ,… [/color]

[color=#0000ff]Dịch tiếng Anh công chứng, [/color]
[color=#0000ff]Dịch tiếng Hoa/ Dịch tiếng Trung công chứng, [/color]
[color=#0000ff]Dịch tiếng Hàn Quốc công chứng,[/color]
[color=#0000ff]Dịch tiếng Pháp công chứng,[/color]
[color=#0000ff]Dịch tiếng Đức công chứng,[/color]
[color=#0000ff]Dịch tiếng Nhật công chứng,[/color]
[color=#0000ff]Dịch tiếng Campuchia công chứng,[/color]
[color=#0000ff]Dịch tiếng Lào công chứng,[/color]
[color=#0000ff]Dịch tiếng Nga công chứng,[/color]
[color=#0000ff]Dịch tiếng Tây Ban Nha công chứng,[/color]
[color=#0000ff]Dịch tiếng Thái công chứng, [/color]
[color=#0000ff]Dịch tiếng Ý công chứng[/color]

[color=#ff0000][b]* CHUYÊN GIẢNG DẠY CÁC KHÓA ANH VĂN[/b][/color]

[color=#0000ff][b]-[/b] [b]CHUYÊN NGỮ ÂM/ CHUYÊN VĂN PHẠM / LUYỆN NÓI – GIAO TIẾP[/b][/color]
[color=#0000ff][b]-[/b] [b]ANH VĂN TOEFL, TOEIC, IELTS, CẤP TỐC [/b][/color]

[color=#0000ff]Học tại nhà/ văn phòng của học viên hay lớp học. Học 1 HV hay nhóm riêng của HV.[/color]

[img]http://photo.ssc.vn/images/185DICH_THUAT_VNC_1.jpg[/img]
[img]http://photo.ssc.vn/images/379DICH_THUAT_VNC_2.jpg[/img]
[img]http://photo.ssc.vn/images/619DICH_THUAT_VNC.jpg[/img]

[color=#ff0000][b]------------------------------------------------------------------------------------[/b][/color]
[color=#ff0000][b]LANGUAGE TRAINING - TRANSLATION[/b][/color]
[color=#0000ff][b]V[/b][b]NC would like to provide you language classes and translation services[/b][/color]

[color=#ff0000]- ENGLISH COURSES [/color]
[color=#ff0000][b]- VIETNAMESE LANGUAGE COURSES[/b][/color]

[color=#0000ff]-Lessons : practical, easy to understand, effective[/color]
[color=#0000ff]-Teachers : enthusiastic, experienced, with proven teaching methodology[/color]
[color=#0000ff]-Classrooms : cool, clean and quiet, in easy-to-find location.[/color]
[color=#0000ff]-INDIVIDUAL CLASSES : AT OUR CLASSROOM OR YOUR FACILITY.[/color]

[color=#ff0000][b]-[/b][b] NOTARIZED/CERTIFIED TRANSLATION SERVICES[/b][/color]
[color=#0000ff]Our full time translation professionals have over 20 years’ experience in translation in different fields and technical content. We have provided translation services with famous companies and publishing houses in Ho Chi Minh city.[/color]

[color=#0000ff]We do translation in the following languages, for a page or a book.[/color]

[color=#0000ff]- English Vietnamese [/color][url=http://vnccentre.com/vietnamese-translation.html][color=#0000ff]translation[/color][/url][color=#0000ff],[/color]

[color=#0000ff]- Chinese [/color][url=http://www.vietnamimmersion.com/][color=#0000ff]Vietnamese [/color][/url][url=http://bienphiendichtienganh.com/][color=#0000ff]translation[/color][/url][color=#0000ff],[/color]

[color=#0000ff]- Korean [/color][url=http://www.vietnamimmersion.com/][color=#0000ff]Vietnamese [/color][/url][url=http://bienphiendichtienganh.com/][color=#0000ff]translation[/color][/url][color=#0000ff],[/color]

[color=#0000ff]- French [/color][url=http://www.vietnamimmersion.com/][color=#0000ff]Vietnamese [/color][/url][url=http://bienphiendichtienganh.com/][color=#0000ff]translation[/color][/url][color=#0000ff],[/color]

[color=#0000ff]- German [/color][url=http://www.vietnamimmersion.com/][color=#0000ff]Vietnamese [/color][/url][url=http://bienphiendichtienganh.com/][color=#0000ff]translation[/color][/url][color=#0000ff],[/color]

[color=#0000ff]- Japanese [/color][url=http://www.vietnamimmersion.com/][color=#0000ff]Vietnamese [/color][/url][url=http://bienphiendichtienganh.com/][color=#0000ff]translation[/color][/url][color=#0000ff],[/color]

[color=#0000ff]- Khmer [/color][url=http://www.vietnamimmersion.com/][color=#0000ff]Vietnamese [/color][/url][url=http://bienphiendichtienganh.com/][color=#0000ff]translation[/color][/url][color=#0000ff],[/color]

[color=#0000ff]- Lao [/color][url=http://www.vietnamimmersion.com/][color=#0000ff]Vietnamese [/color][/url][url=http://bienphiendichtienganh.com/][color=#0000ff]translation[/color][/url][color=#0000ff],[/color]

[color=#0000ff]- Russian [/color][url=http://www.vietnamimmersion.com/][color=#0000ff]Vietnamese [/color][/url][url=http://bienphiendichtienganh.com/][color=#0000ff]translation[/color][/url][color=#0000ff],[/color]

[color=#0000ff]- Spanish [/color][url=http://www.vietnamimmersion.com/][color=#0000ff]Vietnamese [/color][/url][url=http://bienphiendichtienganh.com/][color=#0000ff]translation[/color][/url][color=#0000ff],[/color]

[color=#0000ff]- Thai [/color][url=http://www.vietnamimmersion.com/][color=#0000ff]Vietnamese [/color][/url][url=http://bienphiendichtienganh.com/][color=#0000ff]translation[/color][/url][color=#0000ff].[/color]

[i][u]Please contact: [/u][/i]
[size=3][color=#ff0000][b]VNC[/b][/color][/size]
[color=#0000ff]Address:[/color] [color=#ff0000]37/54 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1. (5 minutes from Ben Thanh market)[/color]
[color=#ff0000]Tel: [b]66780914/38364344/0979 654487[/b][/color]
[color=#ff0000]Email:[/color] [color=#0000ff]vnctrungtam@gmail.com, [email]mail@dichthuatvnc.com[/email][/color]