CÔNG TY TNHH VIỆT Á.
595/25B Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10.Quang Tiến: 01234566719 - 0918 405011
Yahoo: tien1080
*Bán hàng có hóa đơn. Cộng 10% VAT*
1. CARD HIS 7970 IceQ X²
Giá 9tr5. Bảo hành 3 năm 1đổi 1.

2. CARD HIS 7950 IceQ
Giá 7tr5. Bảo hành 3 năm 1đổi 1.

Một số loại khác như:
1. 7870 H787Q2G2M HIS 7870 IceQ 5,900,000
2. 7850 H785QN2G2M HIS 7850 IceQ X 2GB 4,900,000
3. 7850 H785QN1G2M HIS 7850 IceQ X 1GB TURBO 4,100,000
4. 7770 H777F1G2M HIS 7770 Fan 2,750,000
5. 7770 H777QN1G2M HIS 7770 IceQ X 2,850,000
6. 7750 H7750F1G2M HIS 7750 Fan 2,200,000
7.7750 H7750QN1G2M HIS 7750 IceQ X Turbo ( BLUE ) 2,400,000
8. 7750 H7750F1G2M HIS 7750 Dua Fan Low profile 2,100,000
** Ati 6850 / 6670/ 6570 Series
6670 H667QO1G HIS 6670 IceQ 1,850,000
6670 H667FS1G His 6670 Fan 1,750,000
6670 H667F1GD His 6670 Fan 1,500,000
6570 H657QO2G HIS 6570 IceQ 1,550,000
6570 H657FS2G HIS 6570 Fan 1,290,000
6570 H657QO1G HIS 6570 IceQ 1,450,000
5570 H557Q2G His 5570 iceQ 1,250,000
5570 H557Q1G His 5570 iceQ 1,150,000
Cùng rất nhiều loại khác.
vui lòng liên hệ với chúng tôi.